MEG WHITE DEI WHITE STRIPES © ANNIE LEIBOVITZ

31/01/2015
Gloria Soverini

Meg White dei White Stripes © Annie Leibovitz

Meg White dei White Stripes © Annie Leibovitz