THOMAS ROMA, “MONDO CANE!” SALTA ALL’OCCHIO!

14/01/2015
Gloria Soverini

Thomas Roma, “Mondo Cane!” salta all’occhio!

Thomas Roma, "Mondo Cane!" salta all'occhio!